Burn-out


Burn-out? Maak het werkbaar


Uitval van een medewerker door burn-out lijkt op een situatie van verlies voor alle betrokkenen (kosten gemiddeld € 400,-* per dag). Ik geloof dat juist de herstelperiode van een burn-out waardevolle inzichten kan opleveren voor medewerker en bedrijf. Want zeg nou zelf, een burn-out wens je niemand toe.


Je herstelt stapsgewijs en kan weer veilig en gemotiveerd aan de slag.


Maar wanneer het je ertoe brengt om je te bezinnen door welke patronen deze situatie is ontstaan en wat je echt wilt, levert dit uiteindelijk op dat je lekkerder in je vel zit. Gaandeweg leer je wat je werkelijk beweegt en wat jouw energiegevers en grenzen zijn. Zo wordt re-integratie weer werkbaar! Meer weten? Werkwijze