Coachvisie


Mijn coachvisie komt vanuit het Transformissionele gedachtegoed. Transfor staat voor Transformatie, ook wel omvorming, groei en ontwikkeling. Ik geloof dat al het potentieel al in mensen aanwezig is om te ontwikkelen en te veranderen. Door aan te sluiten bij de waarden, behoeften, verlangens, drijfveren en kwaliteiten van mensen en van hieruit te leren vindt transformatie plaats.


Dan ontkiemt wat van binnen aanwezig is, het Spruit uit!


Missioneel houdt in dat wanneer het geleerde in de eigen (werk)omgeving toegepast wordt, dit anderen kan dienen. Zo krijgt het geleerde betekenis in (werk)relaties en binnen eigen context. Echt geluk en voldoening ontstaat als je `wie je bent´ kunt inzetten voor `hier wil ik aan bijdragen´(Seligman). Zo wil ik als coach van betekenis zijn voor anderen. Dàt maakt mijn werk waardevol!·     Identiteit: weten wie je bent en waar je je leven op bouwt
·     Missie: weten wat echt van waarde voor je is en waarvoor je van betekenis wilt zijn
·     Cultuur: weten hoe je jezelf verhoudt tot je omgeving en wat die belangrijk vindt
·     Relaties: weten aan welke mensen je gaat verbinden