Hoogsensitiviteit leren hanteren


‘En dan is daar opeens die woede-uitbarsting met daarna die heftige huilbui. Je voelt je vervolgens zo schuldig dat je dit niet voelde aankomen. Je zou je helemaal willen afsluiten of je verlangt er zelfs naar om je te verstoppen. En dan dat piekeren … het lijkt maar niet te stoppen. Je bent zo bang dat het je niet gaat lukken … je voelt je van binnen klemgezet.’


Het is een cirkel waar je in lijkt rond te draaien. Streng en kritisch ben je over jezelf en je eigenwaarde heeft door het verleden flinke deuken opgelopen. Je ervaart faalangst, durft niet zo goed nieuwe situaties aan te gaan en moet erg wennen aan veranderingen. In vergaderingen vind je het moeilijk om je eigen mening te geven, terwijl de ideeën die je hebt het antwoord zijn op de problemen in het werk.

In de omgang met anderen ben je (on)bewust continu alert op datgene wat er zich tussen de regels afspeelt. Tussen collega’s en familie onderling en hoe zij naar jou kijken. Je bent een kei in het aanpassen aan de verwachtingen van anderen en vindt het moeilijk om nee te zeggen. Je ervaart angst om afgewezen te worden en jouw eerdere ervaringen helpen niet mee.

Ten diepste verlang je naar verbinding en (h)erkenning van wie je bent.

Het liefst zou je alles in een keer goed willen doen en geen fouten maken. En juist dat belemmert je om iets nieuws te ondernemen, terwijl je zoveel interesses en ideeën hebt.

Herkenbaar? Dan kan het zijn dat je de mooie hoogsensitieve eigenschap hebt. Misschien voelt het onmogelijk om dit te leren hanteren. Ik heb gezien en ervaren dat het kàn! De opbrengst? Als Hoogsensitief Persoon (HSP) ervaar je meer rust en plezier in jezelf, inzicht in prikkels, hoe prikkels te hanteren, omgaan met emoties, overzicht, vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde, praktische handvatten voor het (werk)leven en weten hoe je jouw eigen kwaliteiten effectief in kunt zetten. Het coachtraject heeft als richtlijn de wetenschappelijke benadering ontwikkeld door E. Bergsma. Wil je meer weten over mijn concrete aanpak?Werkwijze