Margé leren kennenWaarom ik coach? Waar ik van `aan´ ga zijn mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Leven voor wat er echt toe doet. Mensen die een leerproces instappen omdat zij uit de verf willen komen in de dagelijkse praktijk. Mensen die de moed hebben om hun Hoogsensitiviteit te erkennen en dit willen leren hanteren.

Of belemmeringen willen aanpakken en niet meer klem willen zitten. Leren van binnenuit, wat eigen is ontwikkelen. Zelf willen en geen opgelegd moeten. Niet omdat zij niet bang zijn, maar beseffen dat er iets belangrijker is. Stap voor stap daar komen waar al zo lang naar is uitgekeken. Ik geloof namelijk dat ten diepste in mensen al het potentieel aanwezig is om te vernieuwen. Dan Spruit het uit, ontkiemt het, begint nieuw leven!

Kenmerkend aan mij is mijn betrokkenheid, professionaliteit en daadkracht.


Mijn klanten bevestigen deze eigenschappen o.a. Saskia. De keuze om gecoacht te worden is een moedige keuze want je bent bereid om te veranderen. Verandering door leren brengt soms tijdelijk onzekerheid, maar geeft des te meer voldoening/plezier wanneer je persoonlijke groei ervaart en werkt aan hetgeen wat er voor jou toe doet.

Ik heb zelf ervaren hoe het is om gecoacht te worden en te veranderen door leren. Vanuit dit besef kan ik mijzelf met jou verbinden.

Komen tot de kern is hoe ik coach. Daar waar het om te doen is en hierin te leren.


Soms is hiervoor nodig dat wat onbespreekbaar is, bespreekbaar wordt gemaakt. Je richten op wat van waarde is en ontkrachten van hetgeen je belemmert. Wat binnen mijn vermogen is, zet ik in zodat jij zelf leert, stuurt en kan oplossen. Ik hanteer verschillende werkvormen en methodes in de gesprekken.

Als HR manager heb ik jaren gewerkt binnen de zakelijke dienstverlening en non-profitsector. Leren door coaching heeft altijd mijn interesse gehad.

Door een in samenwerking ontwikkeld traject Kom uit de Verf! heeft geleid tot de keuze om mij verder te ontwikkelen binnen de coachprofessie. Om die reden heb ik in 2017 de Post-HBO Leergang Excellent Coachen gevolgd en in juli 2018 de accreditatie NOBCO/EMCC EIA Practitioner Coach ontvangen.

De Coachpraktijk Spruit Coaching is in 2017 gestart. Mijn achtergrond als HR manager ervaar ik als een verrijking omdat ik als coach aansluit bij de werksituatie.

Ik begrijp het hoe het werkt tussen werkgevers, medewerkers en de verhoudingen hierin binnen de werkcontext.


Mijn geloof in Jezus is een fundamentele basis in mijn leven. Ik ben christen en werk vanuit deze overtuiging. Vanuit mijn relatie met Jezus en op basis van de Bijbel probeer ik te leven en te leren. Wanneer het past bij de coachrelatie, betrekken wij geloof in het leerproces.

Als jij deze geloofsovertuiging niet hebt, hoeft dat geen belemmering te zijn voor een coachtraject. Tijdens de intake bespreken wij samen of je geloof wilt betrekken in gesprekken of niet. Beide is mogelijk. Openheid hierover, vertrouwen in elkaar en commitment zijn essentiële voorwaarden voor een coachtraject. Zij geven nl. voedingsbodem om te leren.