Werkwijze & Tarief


Werkwijze
Wij maken kennis in een vrijblijvend gesprek van een uur. In dit gesprek vertel ik je wie ik ben, wat mijn werkwijze is en wat ik voor jou kan betekenen. Wij starten met de inventarisatie van je vraag, waar je aan wilt werken en de overige vragen die je hebt. Ook maken wij een inschatting van het aantal gesprekken en de tussentijdse evaluatiemomenten.

Ik vind het belangrijk dat je openheid, vertrouwen en commitment ervaart, want dit zijn essentiële voorwaarden voor een coachtraject. Zij geven nl. voedingsbodem om te leren. Klikt het? Dan maken wij een volgende afspraak om jouw leervragen doel(en) helder te stellen, zodat er gericht gewerkt en geleerd wordt. Twijfel? Dan help ik jou verder met een suggestie welke coach vanuit mijn netwerk meer bij jou aansluit.

Als coach ben ik verbonden aan de Nederlandse Orde Beroepscoaches (NOBCO) en de European Mentoring & Coachings Counsel (EMCC). Ook heb ik mij gecommitteerd aan de Internationale Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement. Verder wordt de kwaliteit van mijn werk bewaakt door evaluaties van coachees, (bij)scholing en intervisie/supervisie.

Tarief
• Coachtarief € 75,- excl. btw per uur (60-90 minuten per sessie)
• Compact Coachtraject Vitaal Hoogsensitief € 350,- excl. BTW *

*Wanneer je Vitaal Hoogsensitief in één keer betaalt, dan ontvang je 25 euro korting. Je kunt eenmalig tegen een lager tarief een extra 4e coachsessie plannen voor Vitaal Hoogsensitief.

Een persoonlijk coachingstraject wordt ook gefinancierd door werkgevers. Een coachtraject stimuleert namelijk gerichte persoonlijke ontwikkeling. Coachsessies zijn veilig, positief, opbouwend en oordeelt niet. Het effect van persoonlijk coachsessies is groter in vergelijk met een training. Je komt namelijk sneller tot de kern. Hierdoor groeit jouw persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking, energieniveau en je gaat beter functioneren. De organisatie zal daar dus de vruchten van plukken. Veel bedrijven en organisaties zien in dat coaching winst oplevert en geen geld kost! Coaching verdient zich dubbel en dwars terug…

Voor bedrijven of organisaties is het mogelijk een offerte aan te vragen om overzicht te krijgen van de totale kosten van een coachtraject op maat. Het aantal sessies is afhankelijk van de coachvraag en de inschatting van de aandacht die de coaching vraagt. Voor een goede afstemming met de opdrachtgever vindt zowel aan het begin als aan het einde gesprek plaats met werkgever, medewerker en coach bij voorkeur op locatie van de werkgever.

Wanneer het coachtarief particulier wordt betaald dan kan dit een uitdaging vormen. Graag ga ik in gesprek op welke wijze het tarief kan worden betaald of welke regeling rondom betaling wij kunnen treffen.