Werkwijze CSR Stress Coaching

Werkwijze

Kennismaken

We maken kennis in een vrijblijvend gesprek van een uur. Vooraf stuur ik je een intakeformulier toe die input geeft aan ons gesprek. Wij starten met de inventarisatie van je vraag, waar je aan wilt werken en de overige vragen die je hebt. Ook maken wij een inschatting van het aantal gesprekken en de tussentijdse evaluatiemomenten. Daarnaast vertel ik je in dit gesprek wie ik ben, vertel ik nog meer over mijn werkwijze en over wat ik voor jou kan betekenen.

De Chronische Stress Reversal-coaching  begint met een gevalideerde vragenlijst om te meten wat er precies aan de hand is. Heb je stressklachten, ben je overbelast, burn-out of bore-out?

Weg naar herstel

In combinatie met een uitgebreide intake ontstaat een goed beeld of er sprake is van chronische stress of dat er iets anders aan de hand is. Vervolgens wordt een begeleidingsplan geschreven dat aansluit bij jouw situatie en wat jij nodig hebt in elke herstelfase. Wij richten ons eerst op fysiek herstel en daarna op jouw mentale herstel.

Je doet opdrachten die passen bij elke fase en jouw situatie zodat de lucht weer klaart en je grip ervaart. Na verloop van tijd merk je dat er ruimte komt voor opbouw van je werk. Je kunt aangeven aan je werkgever en je bedrijfsarts hoe jij stapsgewijs weer wilt re-integreren. Halverwege en aan het einde van de coaching vul je opnieuw de vragenlijst in zodat wij jouw ontwikkeling kunnen volgen.

Coaching gefinancierd door werkgever

Wanneer het coachtraject wordt gefinancierd door de werkgever, is het mogelijk om een driehoekgesprek te starten met jouw leidinggevende. Zo ontstaat een duidelijker beeld over de aangegeven coachthema’s en worden onderlinge verwachtingen uitgesproken. Zo halen we het optimale uit de coaching! Aan het einde van het traject hebben wij dan vervolgens weer een driehoekgesprek.

De gesprekken tussen jou en mij als coach blijven vertrouwelijk. Eventuele verslagen aan je werkgever krijg je van te voren voor inzage en pas na jouw toestemming worden ze verstuurd.

Het liefst ben jij helemaal aan het roer en hou jij zelf je werkgever op de hoogte van jouw persoonlijke ontwikkeling. Eventueel is het ook mogelijk om een rapportage aan de werkgever te verzenden over het verloop van het herstelproces, na overleg met de medewerker.

Als coach ben ik verbonden aan de Nederlandse Orde Beroepscoaches (NOBCO) en de European Mentoring & Coachings Counsel (EMCC). Ook heb ik mij gecommitteerd aan de Internationale Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement. Ook ben ik partner van CSR Centrum (Chronische Stress Reversal). Verder wordt de kwaliteit van mijn werk bewaakt door evaluaties van coachees, (bij)scholing en intervisie/supervisie.

”Komen tot de kern is hoe ik coach. Daar waar het om te doen is en hierin te leren.”

Contact

Adres

Willem-Alexanderplein 18
3862 CE Nijkerk

Telefoonnummer